In tijden waarin de document management branche steeds diffuser en omvangrijker wordt en producten steeds meer mogelijkheden krijgen, is een uitgebreide expertise nodig om een weloverwogen keuze te maken. U heeft zich ongetwijfeld al eens de volgende vragen gesteld: Wat kan ik doen om de dagelijkse documentenstroom binnen mijn bedrijf te optimaliseren? Kan ik hiervoor nog wel terecht bij mijn huidige leveranciers of vormen de huidige contracten slechts een blok aan mijn been? Maar eigenlijk zou u zich met een gerust moeten kunnen concentreren op uw eigen activiteiten en zou iemand anders u voor andere zaken bij moeten staan met parate kennis en een ongekleurd advies. Daarom is het de hoogste tijd om met Networkable te gaan praten.

De jarenlange ervaring op het gebied printen, kopiëren, faxen en archiveren van documenten maakt Networkable niet alleen tot de perfecte sparringpartner, maar bovenal een ‘vraag- en weetbaak’ waar u nu én op de langere termijn van kunt profiteren. Om u een indruk te geven van wat Networkable kan betekenen voor uw organisatie, laten we graag onze klanten aan het woord:

“Een tweetal kleurenkopieerapparaten binnen ons bedrijf waren aan vervanging toe. Omdat de operationele kosten van het kopiëren en printen naar ons gevoel uit de hand liepen was dit de kans om te kijken of besparingen mogelijk waren. Networkable heeft daarom een analyse gemaakt van de binnen ons bedrijf bestaande wensen en behoeften ten aanzien van kopieer- en printerfaciliteiten. Ook zijn de bestaande contracten met de huidige leverancier onder de loep genomen. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt voor de invulling van de (toekomstige) behoeften. Daarbij is sprake van een totaalplaatje, dus niet de apparaten alleen afzonderlijk bekijken, maar ook hun onderlinge samenhang.

Gegeven de lopende contracten is gekozen voor een gefaseerde vervanging van de huidige apparatuur. De benadering van Networkable heeft er toe geleid dat de ‘één op één’ vervanging waaraan oorspronkelijk werd gedacht overboord is gezet, waardoor nu met relatief eenvoudigere apparatuur volstaan kon worden. De selectie van de uiteindelijk aan te schaffen apparatuur was vervolgens betrekkelijk eenvoudig. Het was immers duidelijk wat nodig was. Networkable heeft voor diverse producten een kostenberekening gemaakt, zowel voor wat betreft de aanschaf als het gebruik. Daarbij is de onafhankelijke positie van Networkable een groot voordeel. Inmiddels is de nieuwe apparatuur operationeel. Voor ons bedrijf heeft de expertise van Networkable uiteindelijk een kwalitatief betere oplossing tegen lagere kosten opgeleverd"

Ing. E. Okkema Verkeersadviesburo Diepens en Okkema


© 2007 Networkable - Tel: 073 644 58 54 - Fax: 073 644 71 80 - E-mail: info@networkable.nl