De werkwijze van Networkable laat zich het best kenmerken door de 3 kernpunten: advies, besparing en gemak. Om te beginnen inventariseert Networkable de activiteiten en behoeftes binnen uw documentenmanagement voor zowel de korte als lange termijn, waarbij geput zal worden uit aanwezige documentatie én interviews met werknemers. De bevindingen zullen samen met enkele aanbevelingen worden verwerkt tot een transparant rapport, dat een duidelijk beeld schetst van de stappen die nodig zijn om tot de meest optimale documentenstroom te komen. Hierbij zal het zwaartepunt liggen bij zaken als contracten,verbruik, apparatuur en onderhoud en prioriteiten.

Met de gegevens uit het rapport - ofwel ‘oplossingendefinitie’ - als leidraad, gaat Networkable voor u op zoek naar de leverancier, die de optimale prijs/kwaliteit verhouding voor úw situatie aanbiedt. Tijdens een uitvoerige selectieprocedure zal een beperkte hoeveelheid mogelijk geschikte leveranciers uitgenodigd worden om een voorstel in te dienen, waarna Networkable maximaal in onderhandeling zal gaan met de leverancier met het gunstigste voorstel. Omdat Networkable niet gebonden is aan welke leverancier dan ook, kunt u bij dit alles vertrouwen op een 100% objectieve aanpak.

Na deze uitgebreide onderhandelingsfase neemt Networkable het contract tot in detail met de geselecteerde leverancier door, waarbij zaken als waarborging van specifieke prestaties en service de ruime aandacht krijgen. Pas wanneer de eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd en het contract voor alle betrokkenen helder en naar wens is, verzorgt Networkable de ondertekening van het contract en zal ‘besparingenteller’ direct beginnen te tikken.

Deze laatste fase is in feite een permanente fase, waarin Networkable (na een zorgvuldige installatie van het contract) desgewenst ook de storingenafhandeling, bestellingen en bewaking van prestaties van leveranciers en apparatuur op zich neemt. Dit gaat voor een belangrijk deel via de interactieve beheermodule van Networkable op internet.


© 2007 Networkable - Tel: 073 644 58 54 - Fax: 073 644 71 80 - E-mail: info@networkable.nl